Kainos

Standartinis
Padidinti įkainiai

Sąskaitos atidarymas

VERSLUI VARTOTOJAMS
Sąskaitos atidarymas Nemokamai Nemokamai
Komisinis atlyginimas už dokumentų peržiūrą ir paraiškos vertinimą. Komisinis atlyginimas yra mokamas iš anksto ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus mūsų prašomų dokumentų ir / arba informacijos. Nemokamai Nemokamai
Komisinis atlyginimas už skubią dokumentų peržiūrą, siekiant, kad sąskaita būtų atidaryta per 48 val. nuo visų dokumentų pateikimo mums momento. Komisinis atlyginimas yra mokamas iš anksto ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus mūsų prašomų dokumentų ir / arba informacijos. 50.00 20.00
Papildomos mokėjimo sąskaitos atidarymas Nemokamai Nemokamai

Sąskaitos aptarnavimas ir tvarkymas

VERSLUI VARTOTOJAMS
Sąskaitos likutis Nemokamai Nemokamai
Paskyros uždarymas Nemokamai /
50.00**
Nemokamai /
25.00**
Neaktyvios paskyros tvarkymo komisinis atlyginimas*** 50.00 25.00
Sąskaitos išrašas
Sąskaitos išrašas už laikotarpį iki vienerių metų Nemokamai Nemokamai
Sąskaitos išrašas už ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį Nemokamai Nemokamai
Uždarytos sąskaitos išrašas 10.00 5.00
Užklausos
Informacijos teikimas apie atidarytą sąskaitą ir sąskaitos likutį (t.y. patvirtinimas, kad sąskaita atidaryta Klientui) 5.00 Nemokamai
Informacijos teikimas paprašius ją suteikti atliekant auditą 5.00 Nemokamai
Mokėjimo sąskaitos arba prekybininko sąskaitos išrašo teikimas paprašius Klientui Nemokamai Nemokamai
Papildomas mokestis už atsakymą į skubią užklausą per dvi valandas nuo prašymo pateikimo (darbo valandomis) 10.00 5.00
Duomenų pakeitimas Kliento profilyje Nemokamai Nemokamai
Kitos užklausos paprašius Klientui 10.00 5.00
Dokumentų išsiuntimas paštu Nemokamai
+ faktinės išlaidos
Nemokamai
+ faktinės išlaidos
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas 5.00 Nemokamai
Teisėsaugos institucijų įsakymų vykdymas
Sutikimas vykdyti teisėsaugos institucijų išleistus norminius aktus Nemokamai Nemokamai
Teisėsaugos institucijų išleistų įsakymų vykdymas Nemokamai Nemokamai
SWIFT korespondencija iš Lietuvos banko Nemokamai Nemokamai

Mokėjimai

Įeinantys mokėjimai į Walletto mokėjimo sąskaitą, EUR VERSLUI VARTOTOJAMS
Įeinantys SEPA mokėjimai Nemokamai Nemokamai
Įeinantys ne SEPA mokėjimai 5.00€ + 0.05% 5.00
Papildomas mokestis už į sąskaitą įeinančius mokėjimus, kai juos apdoroja kitas mokėjimo paslaugų teikėjas (mokėjimų surinkimo paslaugos kontekste), o ne Walletto Nemokamai Nemokamai
Vidaus mokėjimai Nemokamai Nemokamai
Išeinantys mokėjimai į kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą
SEPA mokėjimai Nemokamai Nemokamai
Ne SEPA mokėjimai 10.00€ + 0.05% 10.00
Papildomos paslaugos
Išeinančio mokėjimo tyrimas, panaikinimas arba sąlygų pakeitimas, numatomo ir įeinančio mokėjimo tyrimas 5.00
+ faktinės išlaidos
5.00
+ faktinės išlaidos
Patvirtintos SWIFT kopijos išdavimas Klientui 5.00 5.00
Vidaus mokėjimo Klientui atšaukimas Nemokamai Nemokamai
Įeinančio mokėjimo grąžinimas Klientui pareikalavus 5.00 5.00
Įeinančio mokėjimo grąžinimas Klientui pareikalavus
Įeinančio mokėjimo su netikslia informacija apie gavėją apdorojimas 5.00 5.00
Valiutos keitimo sandoriai negrynaisiais pinigais Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio

Kortelės išdavimas ir tvarkymas

VERSLUI VARTOTOJAMS
Virtualios kortelės išdavimas 5.00 FreeNemokamai
Plastikinės kortelės išdavimas 10.00 FreeNemokamai
Kortelės pristatymas (netaikoma virtualioms kortelėms) FreeNemokamai FreeNemokamai
Mėnesinis aptarnavimo mokestis už vieną kortelę 5.00 FreeNemokamai
Likučio tikrinimas bankomatuose 0.70 FreeNemokamai
Lėšų išmokėjimas bankomatuose 2.50€ + 1.6% 1.00€ + 0.5%
Pardavimo vietų terminalų operacija FreeNemokamai FreeNemokamai
Sąskaitos papildymo (iš kortelės į kortelę) mokestis 1.50 0.50
Užsienio valiutos konvertavimo mokestis**** 3% 1%
Mokėjimo grąžinimo tvarkymas (už kiekvieną grąžinimą) 20.00 FreeNemokamai

Mokėjimų surinkimas*****

Operacijos mokestis VERSLUI
Įkainis 1%
Operacijos mokestis ES kortelėms

2.7%
Operacijos mokestis ne ES kortelėms
Fiksuotas mokestis 0.05
Operacijos mokestis ES kortelėms

0.10
Operacijos mokestis ne ES kortelėms
Grąžinimo ir atšaukimo mokestis 0.50
Grąžinimo apdorojimo mokestis 35.00
VISA "Rapid Dispute Resolution" (RDR) paslauga****** 5.00
MasterCom bendradarbiavimo mokestis****** 35.00
Naujų naudotojų įvedimo mokestis, vienam prekybiniko ID Nemokamai
Mėnesinis priežiūros mokestis Nemokamai
MODELIS Kaip bus skaičiuojamas užstato dydis ir išmokėjimai 0-10%
Nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - lėšų rezervas
MODELIS Kaip išmokėjimas bus įšaldytas ir išmokamas Susitariama individualiai
Atsiskaitymas
SEPA mokėjimai Nemokamai
mokėjimams eurais
Ne SEPA mokėjimai 5.00€ + 0.05%
mokėjimams eurais
Kortelių išleidimas (platinimas, bendri prekės ženklai, BIN rėmimo paslauga) Susistariama individualiai
* Komisinis mokestis faktiniam lėšų likučiui sąskaitoje skaičiuojamas kasdien kiekvienos dienos pabaigoje pagal tokią formulę: sąskaitos likutis*0,5% / 360. Komisinio mokesčio suma mokama kiekvieną mėnesį paskutinę mėnesio dieną.
** Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punktu turime teisę Klientui taikyti Paskyros uždarymo mokestį, jeigu Klientas yra Vartotojas ir (arba) Verslo Klientas, kurį laikome žemos arba vidutinės rizikos, ir Klientas inicijuoja Sutarties dėl mokėjimo paslaugų nutraukimą nepraėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties sudarymo. Šį mokestį taip pat turime teisę taikyti, vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 punktu, t.y. visais atvejais, kai Verslo Klientą laikome aukštos rizikos.
*** Vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 10.8 punktu turime teisę pradėti Klientui taikyti Neaktyvios paskyros tvarkymo mokestį, jeigu paskyra nebuvo aktyvi daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Atkreipiame dėmesį į tai, kad mokestis skaičiuojamas kas mėnesį.
**** Taikomas tik operacijoms kita nei eurai valiuta.
***** Atsižvelgiant į paslaugos pobūdį ir esmę, mokėjimų surinkimo paslauga teikiama tik verslo Klientams.
****** Galioja nuo 2023.10.13.
contact us

Norėtum aptarti savo projekto paleidimą?

Pakalbėkime apie tavo projektą, kaip mes galime padėti