Kainos

Standartinis
Pažengęs

Sąskaitos atidarymas

Klientai – Juridiniai asmenys Klientai – Privatūs asmenys
Sąskaitos atidarymo mokestis Nemokamai Nemokamai
Komisinis mokestis už dokumentų peržiūrą ir paraiškos apdorojimą. Komisinis mokestis yra mokamas prieš dokumentų peržiūrą ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus su verslu susijusių dokumentų/atsakymų atitikties tyrimui Nemokamai Nemokamai
Komisinis mokestis už skubią dokumentų peržiūrą siekiant, kad sąskaita būtų atidaryta per 48 valandas nuo pilno dokumentų paketo pateikimo Walletto (komisinis mokestis apima sąskaitos atidarymą ir pirmąjį identifikavimo bei įgaliojimo priemonių rinkinį priėmus teigiamą sprendimą). Komisinis mokestis yra mokamas prieš dokumentų peržiūrą ir nėra grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą arba nepateikus su verslu susijusių dokumentų/atsakymų atitikties tyrimui 50.00 20.00
Papildomos mokėjimo sąskaitos atidarymas Nemokamai Nemokamai

Sąskaitos aptarnavimas ir tvarkymas

Klientai – Juridiniai asmenys Klientai – Privatūs asmenys
Sąskaitos likučio mokestis Nemokamai Nemokamai
Sąskaitos uždarymas**** Nemokamai Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis Nemokamai Nemokamai
Neaktyvios sąskaitos mokestis * Nemokamai Nemokamai
Sąskaitos išrašas
Sąskaitos išrašas už laikotarpį iki vienerių metų Nemokamai Nemokamai
Sąskaitos išrašas už ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį Nemokamai Nemokamai
Uždarytos sąskaitos išrašas 10.00 5.00
Užklausos
Užklausos dėl sąskaitos egzistavimo, sąskaitos likučių 5.00 Nemokamai
Informacijos teikimas paprašius ją suteikti atliekant auditą 5.00 Nemokamai
Mokėjimo sąskaitos arba prekybininko sąskaitos išrašo teikimas paprašius klientui Nemokamai Nemokamai
Papildomas mokestis už atsakymą į skubią užklausą per dvi valandas nuo prašymo pateikimo (darbo valandų metu) 10.00 5.00
Duomenų pakeitimas kliento profilyje Nemokamai Nemokamai
Kitos užklausos paprašius klientui 10.00 5.00
Dokumentų išsiuntimas paštu Nemokamai
+ faktinės išlaidos
Nemokamai
+ faktinės išlaidos
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas 5.00 Nemokamai
Teisėsaugos institucijų įsakymų vykdymas remiantis norminiais teisės aktais
Sutikimas vykdyti teisėsaugos institucijų išleistus norminius aktus Nemokamai Nemokamai
Teisėsaugos institucijų išleistų įsakymų vykdymas Nemokamai Nemokamai
SWIFT korespondencija iš Lietuvos banko Nemokamai Nemokamai

Mokėjimai

Įeinantys mokėjimai į Walletto mokėjimo sąskaitą, EUR Klientai – Juridiniai asmenys Klientai – Privatūs asmenys
SEPA mokėjimų priėmimas Nemokamai Nemokamai
Ne SEPA mokėjimų priėmimas 5.00€ + 0.05% 5.00
Papildomas mokestis už įeinančius mokėjimus, kai įmokas apdoroja ne Walletto (atsiskaitymai už kitokį apdorojimą, įeinantys mokėjimai didelės rizikos klientams) Nemokamai Nemokamai
Vidaus mokėjimai Nemokamai Nemokamai
Išeinantys mokėjimai į kitą banką, EUR
SEPA mokėjimai Nemokamai Nemokamai
Ne SEPA mokėjimai 10.00€ + 0.05% 10.00
Papildomos paslaugos
Išeinančio mokėjimo tyrimas, panaikinimas arba sąlygų pakeitimas, numatomo ir įeinančio mokėjimo tyrimas 5.00
+ faktinės išlaidos
5.00
+ faktinės išlaidos
Patvirtintos SWIFT kopijos išdavimas klientui 5.00 5.00
Vidaus mokėjimo klientui atšaukimas Nemokamai Nemokamai
Įeinančio mokėjimo grąžinimas klientui pareikalavus 5.00 5.00
Įmokų apdorojimas
Įeinančio mokėjimo apdorojimas su netikslia naudos gavėjo informacija 5.00 5.00
Valiutos keitimo sandoriai negrynaisiais pinigais Pagal Walletto patvirtintą valiutos kursą, be komisinio mokesčio

Kortelės išdavimas ir valdymas

Virtualios kortelės išdavimas Nemokamai
Plastikinės kortelės išdavimas Nemokamai
Kortelės pristatymas (netaikoma virtualioms kortelėms) Nemokamai
Mėnesinis aptarnavimo mokestis už vieną kortelę Nemokamai
Likučio tikrinimas bankomatuose Nemokamai
Pinigų išmokėjimas bankomatuose 1.00€ + 0.5%
pirmi trys išmokėjimai iš viso iki 300 EUR nemokami
Pardavimo vietų terminalų operacija Nemokamai
Sąskaitos finansavimo (iš kortelės į kortelę) mokestis 0.50
Užsienio valiutos konvertavimo mokestis*** 1%
Mokėjimo grąžinimo tvarkymas, už vieną grąžinimą Nemokamai

Mokėjimo surinkimas

Operacijos mokestis
Įkainis 1%
Operacijos mokestis už ES kortelę

2.7%
Operacijos mokestis ne už ES kortelę
Fiksuotas mokestis 0.05
Operacijos mokestis už ES kortelę

0.10
Operacijos mokestis ne už ES kortelę
Grąžinimo ir atšaukimo mokestis 0.50
Grąžinimo apdorojimo mokestis 35.00
VISA "Rapid Dispute Resolution" (RDR) paslauga***** 5.00
MasterCom bendradarbiavimo mokestis***** 35.00
Naujų naudotojų įvedimo mokestis, vienam prekybininko ID Nemokamai
Mėnesinis priežiūros mokestis Nemokamai
MODELIS Kaip bus atliekami depozitai ir išmokėjimai: 0-10%
nuo mėnesinės apyvartos per 180 dienų - Lėšų rezervas
MODELIS Kaip išmokėjimas bus įšaldytas ir išmokamas: Turi būti susitarta
Atsiskaitymas
SEPA mokėjimai Nemokamai
už mokėjimus EUR
Ne SEPA mokėjimai 5.00€ + 0.05%
už mokėjimus EUR
Išdavimas (Bendri prekės ženklai)
Dėl visų tarifų susitaria šalys
* neaktyvi ilgiau kaip 6 mėnesiai
** komisinis mokestis faktiniam lėšų likučiui sąskaitoje skaičiuojamas kasdien kiekvienos dienos pabaigoje pagal tokią formulę: sąskaitos likutis * 0,5% / 360. Komisinio mokesčio suma mokama kiekvieną mėnesį paskutinę mėnesio dieną
*** už sandorius kita nei EUR valiuta
**** Walletto gali uždaryti Kliento sąskaitą, jei ji neaktyvi daugiau nei 12 mėnnesių
***** Galioja nuo 13.10.2023
contact us

Norėtum aptarti savo projekto paleidimą?

Pakalbėkime apie tavo projektą, kaip mes galime padėti